Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Obywatelski Kazimierz

Jak informowaliśmy w połowie lipca członkowie Stowarzyszenia Twórców Kazimierz.com od początku włączyli się w prace nad programem rewitalizacyjnym dla Kazimierza. Przez kilka letnich tygodni przeprowadziliśmy szereg rozmów z mieszkańcami dzielnicy, właścicielami lokali (pubów, klubów, galerii), przedstawicielami samorządu gospodarczego, instytucji kulturalnych i instytucji publicznych (m.in. poradnią psychologiczną) działających na Kazimierzu oraz Radą Dzielnicy - naszym celem było poznanie opinii społecznej nt. sytuacji dzielnicy, oceny dokonujących się zmian, problemów i możliwości ich rozwiązania. Udało nam się doprowadzić do kluczowego spotkania przedstawicieli Rady Dzielnicy z samorządem gospodarczym, mieszkańcami i lokalnymi liderami, skutkiem którego były kolejne spotkania (obecnie Rada Dzielnicy przeprowadza systematyczne spotkania ze stronami). podjęliśmy poszukiwania nt. możliwości wykorzystania funduszy UE do działań rewitalizacyjnych dzielnicy.

Efektem naszej pracy jest sformułowanie propozycji programu dla Kazimierza, który realizowany byłby poprzez OBYWATELSKIE Lokalne Biuro Kazimierz.

Jesteśmy przekonani o konieczności powołania jednostki obywatelsko-administracyjnej, której celem byłoby skupienie w jednym miejscu informacji o efektach wszystkich działań na rzecz dzielnicy - dotychczas rozproszonych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta. Założeniem jest stworzenie miejsca będącego wyrazem współpracy społeczności lokalnej z Urzędem Miasta, będącego zarówno punktem informacji obywatelskiej jak i lokalnym centrum informacji inwestorów. Do zadań Biura jako instytucji obywatelskiej należałby monitoring i wspomaganie instytucji UM, lobbing na rzecz Kazimierza oraz aktywna współpraca z zespołem ds. rewitalizacji, rozpoczynającym właśnie funkcjonowanie przy Urzędzie Miasta, a także kreowanie i wypracowanie wizerunku Kazimierza w zgodzie z oczekiwaniami jego mieszkańców i działających tu instytucji. Proponujemy także wystąpienie o środki pomocowe UE 6. Programu Ramowego - za propozycją przemawia m.in. fakt, że jego tematyka obejmuje kwestie społeczeństwa obywatelskiego, ważne w kontekście programu rewitalizacji Kazimierza. Tematyka "Techniki społeczeństwa informatycznego (IST)", skierowana jest głównie na wyzwania społeczne i technologie ekonomiczne: m.in. zabezpieczenie praw jednostki i wspólnot, szersze włączenie obywateli do społeczeństwa informacyjnego, nowe technologie w zakresie e-inclusion (e-integracja), e-business (elektroniczna działalność gospodarcza), e-government (elektroniczne rządzenie), e-work (elektroniczna praca), e-zdrowie (telemedycyna). Konieczność przygotowania projektu i wystąpienia o środki uzasadniamy nie tyle możliwością uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów doraźnych, ile szansą rozwoju dzielnicy w perspektywie długoterminowej. Biorąc pod uwagę założenia Unii Europejskiej w dostępności do ww. każdego mieszkańca, czyli wizji społeczeństwa opartego na wiedzy proponujemy o wystąpienie pod has?em "Włączenie społeczności lokalnej Kazimierza do społeczeństwa informacyjnego - nowe technologie". W ramach tego można wyodrębnić następujące tematy:
- utworzenie lokalnego centrum edukacyjnego - e-government, e-work, e-business, e-med.
- prezentacja dzielnicy - dziedzictwa kulturowego, zabytków, ofert turystycznych, łączność teleinformatyczna (przedsięwzięcia międzynarodowe)
- centrum obsługi inwestora - prezentacja projektu rewitalizacji, możliwości inwestowania
- rozbudowa sieci - łącza i infrastruktura

Zadania biura rewitalizacji Kazimierza
Forma organizacyjna biura
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione