Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >  Komentarze

26 / 8 / 2008

Bulwary pod zabudowę

W czerwcu 2007 roku Rada Miasta Krakowa uchwałą zdecydowała o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły .
Wszyscy zainteresowani kształtem planu mieli czas na składanie wniosków do 30 listopada 2007. Zainteresowanych było całkiem sporo, gdyż do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta wpłynęły 33 wnioski. Ich wykaz i sposób rozpatrzenia opublikowano w grudniu 2007 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa - dostępny na stronie www.
Lista wniosków złożonych przez osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorców jest lekturą ciekawą, wskazującą na sposób postrzegania roli Bulwarów Wiślanych w naszym mieście. Wnioski można podzielić z grubsza na trzy grupy:
- grupa pierwsza to wnioski o zabudowę nadbrzeży. Złożone przez tych, którzy postrzegają Bulwary jako znakomity interes, chcieliby tu budować i mają obawy, że plan to ograniczy
- grupa druga – deklaratywna. Są to wnioski o dużym stopniu ogólności, które sprowadzają się do przypomnienia, że mamy do czynienia z terenem o wyjątkowych walorach i wyjątkowym znaczeniu dla Krakowa, przypominające o konieczności respektowania już istniejących zapisów prawa chroniących teren bulwarów
- grupa trzecia czyli wnioski prywatnych właścicieli nadwiślańskich kamienic i domów , którzy zabudowy w swoim rejonie akurat się obawiają, ekologów, miłośników przyrody, jednym słowem wszystkich tych, którzy żadnej zabudowy w tym rejonie sobie by nie życzyli.
Oczywiście wszyscy zainteresowani zabudową nadbrzeży wnioski o uwzględnienie zabudowy w planie złożyli. Propozycje te dotyczą głównie podgórskiego brzegu Wisły. Grupę zwolenników zabudowy tworzą zarówno firmy znane już z prasowych artykułów i publicznych w nich dyskusji na temat wprowadzenia na bulwary dużej zabudowy, jak i osoby prywatne chcące tu budować oraz – co jest pewnym zaskoczeniem w tym przedsiębiorczym gronie – Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza. Fundacja wnioskuje o uwzględnienie swojego projektu pod nazwą „Plaża” w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Wnioski takie są zresztą dwa ( numer 1 i 5). Z tytułu można by wnioskować, że dotyczą szeroko dyskutowanego parę razy przez prasę pomysłu przysypania piaskiem całej zielonej przestrzeni na Bulwarze Poleskim (teren między ulicą Sandomierską a Mostem Grunwaldzkim), wpuszczenia tam paru knajp i sezonowego sztucznego basenu. Jednak Fundacja nazywa swoje pomysły nie wiedzieć czemu „Rewitalizacją nadbrzeża Wisły” a z zastrzeżeń Urzędu (który wyraźnie zastrzega „parametry i wskaźniki zabudowy oraz zasady zagospodarowania, które będą analizowane na późniejszym etapie”) wynika, że chodzi o....zabudowę. Co Fundacja Pauza zajmująca się sztuką chce budować na Bulwarze Poleskim w ramach jego rewitalizacji – nie wiadomo. Niejasne jest, dlaczego projekt rewitalizacji skierowany jest jako wniosek do planu „Bulwary Wisły” a nie do adresata właściwego w zakresie rewitalizacji. Którą to zajmuje się (zbierając również projekty rewitalizacji) Wydział Strategii UMK – strona i formularze dla projektów rewitalizacji dostępne tu . Do projektu plaży nad Wisłą jako takiej (nie mając na razie rewitalizacyjnej świadomości) nasz Magistrat miał ostatnio dość przychylne nastawienie, choć w wypowiedziach dla prasy jego przedstawiciel trochę się plątał raz twierdząc, że trawiasty teren Bulwarów nie jest atrakcyjny (bo co atrakcyjnego jest w trawie, piasek na Bulwarach to miało być to). Drugi raz, że jednak ta trawa nie jest zła i nad piaskiem należy się zastanowić. W sumie – coś tam Fundacja Pauza wzdłuż Mangghi planuje, ale do końca nie wiadomo co.
Wawel-Imos International SA (wniosek nr 29) wnioskuje o ustalenie funkcji mieszkalnej na swoim terenie na Bulwarze Wołyńskim czyli trójkącie między Wisłą a hotelem Forum. Proponuje dostosowanie planowanej tu przez siebie zabudowy do gabarytów hotelu Forum, osiedla Podwawelskiego oraz kończonej właśnie zabudowy ulicy Ludwinowskiej. Czyli wysoko. Ten wniosek akurat nie jest żadnym zaskoczeniem, bo dyskusja parę razy przetoczyła się przez prasę.
Bulwaru Poleskiego i Wołyńskiego dotyczy jeszcze jeden wniosek (numer 18). Odcinek od Mostu Dębnickiego do ujścia Wilgi wnioskodawca chciałby przeznaczyć na funkcję „usługowo-rekreacyjną wzbogaconą (!) o funkcję sportowo-kulturalno-rozrywkową”. Ładnie brzmi, ale musiała być we wniosku mowa o zabudowie, gdyż Urząd wnosi zastrzeżenia co do parametrów i wskaźników zabudowy.
W okolicach ulicy Tynieckiej (między Tyniecką a Czarodziejską- wniosek nr 9) osoby prywatne występują o możliwość zabudowy szeregowej w tym rejonie. Proponowana przez nich wysokość to 12 metrów (czyli 4 kondygnacje) co raczej wskazuje na zamiar wstawienia tu bloków niż na zabudowę, którą potocznie określa się jako „szeregową”. Ale pewnie będą to szeregowe bloki :-)
W propozycjach zapisów dla przyszłego planu pojawiają się i próby powrotu do starego planu, obowiązującego przed 2003 rokiem – chodzi oczywiście o przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową. Tak jest w przypadku wniosku nr 12, dotyczącego zabudowy wzdłuż ulicy Tynieckiej/rejon Czarodziejskiej). Rejon Czarodziejskiej zdaje się być pożądany pod zabudowę, bo dotyczy go jeszcze jeden wniosek (nr 14 – Czarodziejska-Praska), gdzie wnioskodawcy pragną zabudowy o wysokości 11 metrów w nawiązaniu do istniejących już tu budynków. Powrotu do starych zapisów pragnie też firma Podgórze Dom Sp. z o.o., która dla działek przy ulicy Nadwiślańskiej 11 i 11a złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy. Przewiduje tu zabudowę do 7 kondygnacji i wysokości 22 metrów - jak pisze ze względu na wysokość zabudowy sąsiednich działek (wniosek 21).Zabudowy mieszkalnej i mieszkalno – usługowej wielorodzinnej, usług komercyjnych, handlu, turystyki (oraz różnej innej zabudowy) chce się podjąć nawet Towarzystwo Salezjańskie (wniosek nr 28).
Tyle na podgórskim brzegu Wisły. A co chcieliby zbudować potencjalni inwestorzy po drugiej stronie?
Na Bulwarze Rodła mamy dwa wnioski.Firma Centre Estate sp. z o.o. (wniosek nr 16) chciałby zabudowy wielorodzinnej między ulicą Kościuszki a Wisłą oraz „rozbudowy, nadbudowy i przebudowy” obiektów (wpisanych do rejestru zabytków). Izpol Management Sp. z o. o.(wniosek nr 24 z obiektem wpisanym do rejestru zabytków), chce w pobliżu postawić „zabudowę wielorodzinną z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi”.
Na rogu Straszewskiego i Podzamcza, na wolnym placu, który obecnie zajmują budy z tzw. gastronomią oraz stary budynek (wniosek nr 17, wpis do rejestru zabytków), wnioskuje się o zabudowę mieszkaniową i hotelową, podwyższenie istniejącej zabudowy oraz „wprowadzenie w narożniku projektowanej zabudowy wyższego akcentu architektonicznego zgodnego z krakowską tradycją urbanistyczną” ( ! ).
W rejonie ulic Podgórska-Gęsia firma, która otrzymała tam w 2006 roku warunki zabudowy (Dawid Sporysz GP INVESTMENTS Sp. z o.o., wniosek nr 23) wnioskuje o ich uwzględnienie. Oni również chcieliby powrotu starych, dawno już nieobowiązujących ustaleń co do zabudowy.
I wreszcie to, co nas najbardziej interesuje – zabudowa w sercu Kazimierza. Przy ulicy Wawrzyńca, tam, gdzie kończą się budynki Muzeum Inżynierii Miejskiej, na częściowo zabudowanej działce wnioskodawca Tomasz Ociepka TRIBEACH Kraków Sp. z o.o , informując przy okazji, że posiada decyzję o warunkach zabudowy oraz pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prosi o uwzględnienie podstawowych parametrów planowanej inwestycji (wniosek nr 22).


Przyjrzyjmy się bliżej o jakie parametry chodzi. „Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – 19 m” - zapis ten jest uderzająco podobny do zapisu warunków zabudowy dla sławnego budynku przy ulicy Szerokiej 12, który brzmiał „należy utrzymać gabaryt elewacji budynku frontowego od strony ulicy Szerokiej oraz linię okapu dachu tego budynku”. Wszyscy – z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na czele twierdzili wtedy, że był to „wypadek przy pracy”, a inwestor do spółki z cwanym architektem wykorzystali to aby w dachu pomieścić jeszcze trzy kondygnacje.
Wygląda jednak na to, że sprawa nadbudowy Szerokiej niczego urzędników nie nauczyła a precedensowy zapis o utrzymaniu gabarytu ELEWACJI wszedł do kanonu wydawanych przez Wydział Architektury UMK warunków zabudowy w terenie objętym ochroną konserwatorską. Krótko mówiąc cała sprawa nie zmieniła nic. Niezorientowanym w czym rzecz wyjaśniam, że warunek utrzymania wysokości elewacji doprowadził do karygodnej nadbudowy kamienicy przy ulicy Szerokiej 12, gdzie, owszem, gabaryt elewacji został zachowany, ale w dachu zostały umieszczone jeszcze 3 (słownie trzy) nowe kondygnacje. Więcej o Szerokiej
Sam wniosek dla zabudowy przy ulicy Wawrzyńca opracowany jest zresztą ze znajomością konstrukcji miejscowych planów zagospodarowania. Powierzchnia nowej zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna to wszystko są parametry obowiązkowo określane w miejscowych planach. Prawdopodobnie były też określone w warunkach zabudowy. Dodatkowym ryzykiem i trudnością dla inwestora jest fakt, że gdyby nie zdołał uzyskać pozwolenia na budowę do czasu powstania planu zagospodarowania, to obowiązują go ustalenia planu. A te mogą być zupełnie różne od posiadanych przezeń warunków zabudowy.

Teren TRIBEACH od ul. Podgórskiej
Tak widzi to inwestor po realizacji

Nawiasem mówiąc teren ten objęty jest jakąś dziwną „urzędową zmową milczenia". Próby indagacji i formalnych zapytań kończyły się na tyle humorystycznymi odpowiedziami, że warte są przytoczenia. Na pytanie zadane o planowaną zabudowę w kwartale ulic Starowiślna, Podgórska, Wawrzyńca, Gazowa (charakter zabudowy, gabaryty, typ inwestycji, czy zostało wydane pozwolenie na budowę) Urząd odpowiada tak, "zapominając" o załączeniu do pisma kserokopii decyzji o których pisze.
Takie są na razie efekty rozpoczęcia długo oczekiwanych regulacji zabudowy Kazimierza. O innych grupach wniosków, postulatach i monitach tych, którzy zabudowy bulwarów akurat nie chcą – następnym razem.

013y
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione