Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Kalendarium

..:: Styczeń ::..


9.1.1849 - pojawiają się pierwsze objawy epidemii cholery, występującej najsilniej na Kazimierzu
10.1.1860 - zniesiony został zakaz zamieszkiwania Żydów poza dzielnicą żydowską
13.1.1958 - Żydowska Kongregacja Wyznaniowa przekazała budynek Bożnicy Starej na potrzeby Muzeum Historycznego m.Krakowa


..:: Luty ::..


27.2.1335 - akt lokacyjny Kazimierza na prawie magdeburskim, król Kazimierz Wielki powołał do zycia miasto-pomnik swego życia (pierwotnie na rzucie prostokąta 900 x 500 m)
27.2.1494 - układ pomiędzy cechem rzeźników kazimierskich a starszyzną żydowską na temat rozpoczęcia działalności przez 4 rzeźników żydowskich
28.2.1406 - król Władysław Jagiełło odnowił prawo miejskie Kazimierza i nadał mu prawo odbywania targów w sobotę
28.2.1862 - otwarcie synagogi postępowej tzw. Tempel przy ul. Miodowej. Nabożeństwom przewodzili kaznodzieje o wykształceniu akademickim, przemawiający po polsku lub niemiecku


..:: Marzec ::..


4.3.1741 - August III, w wyniku długoletnich starań kongregacji kupieckiej, zabronił Żydom prowadzenia handlu na terenie Krakowa (poza "miastem żydowskim" na Kazimierzu)
13.3.1818 - Senat ogłosił ograniczenia handlu żydowskiego w Krakowie
21.3.1650 - mieszkańcy Kazimierza kamieniami przegonili spod murów miasta żołnierzy, którzy chcieli wedrzeć się do środka w celach grabieżczych (było wielu rannych)
22.3.1378 - powtórna konsekracja kościoła św. Katarzyny
23.3.1970 - oblewanie przy ul. Wąskiej obronionej w tym dniu pracy magisterskiej jednego z członków Stowarzyszenia Twórców Kazimierz.com
27.3.1335 - w Sandomierzu Kazimierz Wielki wydał dokument lokacyjny miasta Kazimierz


..:: Kwiecień ::..


3.4.1829 - Prezes Senatu zarządził, iż Żydzi w zasadzie mogą mieszka i prowadzić handel, ale tylko na terenie "miasta żydowskiego" na Kazimierzu
4.4.1751 - biskup Andrzej Załuski konsekrował kościół Paulinów na Skałce
5.4.1957 - na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej odsłonięto pomnik ku czci Żydów zamordowanych w Krakowie
8.4.1937 - Kraków wygrał z Warszawą "pojedynek" o miejsce wiecznego spoczynku słynnego kompozytora Karola Szymanowskiego, którego trumna spoczęła w krypcie na Skałce (pochówek nr10)
11.4.1079 - jednodniowy proces biskupa Stanisława Szczepanowskiego, zakończony wyrokiem śmierci i ścięciem oskarżonego ( zwłoki zostały dodatkowo poćwiartowane), jedna z największych tajemnic w historii Polski, nie do końca znane są motywy, które kierowały królem Bolesławem Szczodrym, by wszedł w tak otwarty konflikt z biskupem
12.4.1950 - Muzeum Etnograficzne znalazło siedzibę w kazimierskim ratuszu
15.4.1347 - wzmiankowane jest po raz pierwszy bractwo religijne przy kościele Bożego Ciała
18.4.1887 - wielkie uroczystości pogrzebowe Józefa Ignacego Kraszewskiego, skałeczny pochówek nr 4
22.4.1806 - wojsko objęło w posiadanie kościół św. Katarzyny zamieniony na skład wojskowy


..:: Maj ::..


3.5.1566 - potężny pożar miasta strawił wszystkie zabudowania, z wyjątkiem Psiego Rynku i miasta żydowskiego
5.5.1556 - w wielkim pożarze Kazimierza ucierpiał mocno kościół św. Katarzyny: spłonął dach i zawaliło się sklepienie nad nawą główną
13.5.1833 - uchwała Senatu o odnowie kościoła św. Katarzyny
18.5.1635 - spis z natury budynków kazimierskich (szkoda, że niepełny) w dzielnicy żydowskiej, objął 67 domów i parcel
19.5.1880 - otwarto grób Jana Długosza w krypcie pod kościołem na Skałce i przeniesiono szczątki wielkiego historyka do nowego sarkofagu; zapoczątkowano w ten sposób Groby Zasłużonych na Skałce
21.5.1554 - układ pomiędzy Kazimierzem a miastem żydowskim na temat wielkości i położenia parcel nabywanych pod miasto żydowskie
22.5.1402 - wielkorządca krakowski potwierdził prawo Kazimierza do wolnego targu na mięso (tzw. wolnica albo sochaczki)
28.5.1664 - na kazimierskim rynku ścięto dwóch a wychłostano ośmiu chłopów uczestniczących w próbie wzniecenia rozruchów antyżydowskich i próbie grabieży


..:: Czerwiec ::..


4.6.1942 - Mordechaj Gebirtig, bard krakowskiego Kazimierza, został zamordowany na ulicy w getcie
11.6.1340 - król Kazimierz Wielki specjalnym edyktem włączył do Kazimierza wieś Bawół
12.6.1893 - po długich sporach między Lwowem a Krakowem o miejsce spoczynku, na Skałce pochowano Teofila Lenartowicza (pogrzeb nr 5)
22.6.1472 - Jan Długosz osadził na Skałce eremitów reguły św. Augustyna, zwanych paulinami
30.6.1553 - między radą miejską kazimierską a kahałem doszło do układu w sprawie zaokrąglenia i rozszerzenia obszaru "miasta żydowskiego". Granice wówczas wytyczone obowiązywały do końca XVIII w.


..:: Lipiec ::..


22.7.1370 - Kazimierz Wielki poddał pod rządy obywateli Kazimierza wieś Wola (zwaną od tej pory Janową) pod górą Lassoty


..:: Sierpień ::..


5.8.1702 - inżynierowie wojskowi króla Karola XII rozpoczęli sporządzanie tzw. Planu Szwedzkiego, najdokładniejszej mapy Kazimierza
5.8.1772 - bezprawna aneksja Kazimierza przez Austrię, łamiąca postanowienia traktatu rozbiorowego
6.8.1370 - król Kazimierz Wielki ustanowił coroczny jarmark na Kazimierzu w dniu św. Wawrzyńca
6.8.1897 - na Skałce spoczął Adam Asnyk (pochówek nr 6)


..:: Wrzesień ::..


1.9.1655 - spis budynków kazimierskich (z wyłączeniem miasta żydowskiego), było ich 110 na Kazimierzu i 21 na Stradomiu, czyli o połowę mniej, niż przed potopem szwedzkim
1.9.1871 - rozpoczęła działalność jako szkoła miejska z polskim językiem nauczania dotychczasowa szkoła żydowska na Kazimierzu
5.9.1664 - kilka chorągwi żołnierzy chciało się wedrzeć do miasta i zebrać kontrybucję, nie otworzono im bram, bito w kościelne dzwony
13.9.2002 - powołano do życia Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com, zebranie założycielskie odbyło się przy ul. Józefa 25
15.9.1553 - zawarcie układu pomiędzy Kazimierzem i miastem żydowskim na temat rozwoju getta
17.9.1500 - jedyny pogrom Żydów kazimierskich w historii miasta: fanatyczni żołnierze, zwani "krzyżowcami" wdarli się do miasta, zabili ok. 20 Żydów i splądrowali ich domy
26.9.1655 - wojska szwedzkie zajęły przedmieścia miasta oraz Kazimierz i rozpoczęły oblężenie Krakowa
26.9.1902 - w krypcie skałecznej pochowano słynnego malarza Henryka Siemiradzkiego (pochówek nr7)


..:: Październik ::..


6.10.1889 - poświęcenie zespołu klasztornego sióstr miłosierdzia przy ul. Piekarskiej
7.10.1929 - wbrew woli zmarłego, który marzył o skromnym pogrzebie i cichym miejscu na cmentarzu, z wielką pompą pochowano na Skałce Jacka Malczewskiego (pochówek nr9)
10.10.1800 - nakaz rządu austriackiego polecający wszystkim Żydom z Krakowa i Kazimierza przeprowadzenie się do getta
13.10.1881 - na Skałce odbył się, bez obecności społeczeństwa, wspólny pogrzeb Lucjana Siemieńskiego i Wincentego Pola (pochówki nr 2 i 3), których trumny przeniesiono z Rakowic
24.10.1990 - w synagodze Tempel odbył się koncert pojednania polsko-żydowskiego, związany z ponownym zawieszeniem na murze świątyni gwiazdy Dawida


..:: Listopad ::..


3.11.1889 - biskup krakowski poświęcił odnowiony kościół na Skałce
5.11.1370 - śmierć króla Kazimierza Wielkiego po 2 miesiącach choroby spowodowanej upadkiem z konia na polowaniu
7.11.1357 - miastu Kazimierz sprzedano za 120 grzywien groszy polskich wieś Zabłocie (z wyjątkiem stawów i jednej łąki)
11.11.1936 - zmarł Ozjasz Thon, poseł na sejm, publicysta, wybitny działacz syjonistyczny
11.11.1955 - w całkowitej tajemnicy odbyło się przeniesienie z Rakowic na Skałkę trumny ze szczątkami doczesnymi znakomitego astronoma i matematyka profesora Tadeusza Banachiewicza (ostatni, jak na razie skałeczny pochówek, nr13)
12.11.1758 - biskup Franciszek Potkański konsekrował kościół Trynitarzy (obecnie Bonifratrów)
14.11.1937 - na cmentarzu żydowskim odsłonięto pomnik żołnierzy - Żydów poległych w walce o niepodległość Polski
22.11.1607 - w 3 kazimierskich bożnicach ogłoszono obwieszczenie rady Kazimierza o zezwoleniu na zakup przez Żydów wszelkich działek między bramą Glinianą a miastem żydowskim
24.11.1993 - otwarcie Centrum Kultury Żydowskiej przy ul. Meiselsa
25.11.1666 - żołnierze Jana Kazimierza podstępem wdarli się do miasta i wymusili kontrybucję
30.11.2002 - inauguracja strony internetowej www.kazimierz.com


..:: Grudzień ::..


2.12.1907 - bez okolicznościowych przemówień, zgodnie z wolą zmarłego, pochowano na Skałce Stanisława Wyspiańskiego
9.12.1595 - gwałtowny pożar w centrum Kazimierza, spłonęło wnętrze kościoła Bożego Ciała (organy i częściowo ołtarz główny)
12.12.1556 - przywilej króla Zygmunta Augusta zezwalający na budowę Synagogi Wysokiej (przy ul. Józefa 38)
13.12.1348 - na Stradomiu utopiono w Wiśle za obrazę majestatu króla Kazimierza Wielkiego i z jego rozkazu księdza Marcina Baryczkę
13.12.1966 - na placu Wolnica zakończono prace przy restauracji XVI - wiecznego ratusza, siedziby Muzeum Etnograficznego
21.12.1848 - rabin Beer Meisels wybrany został na deputowanego miasta Krakowa na sejm w Kromieryżu
22.12.1954 - na Skałce pochowano słynnego aktora Ludwika Solskiego (pochówek nr 11)
25.12.1916 - w schronisku Braci Albertynów przy ul. Krakowskiej zmarł brat Albert - Adam Chmielowski


Opracował peteen
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione