Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Ludzie  >  Jonatan Warszauer

Jonatan Warszauer (1820 -1888) - całe życie związany z Krakowem; doktor medycyny, filantrop, społecznik. Urodził się w krakowskiej rodzinie kupców żydowskich, od 1833 roku uczęszczał do Gimnazjum św. Anny, a w dwa lata później rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1843 roku. Warszauerowi bliskie były ideały patriotyczne: w 1843 roku współtworzył klub, którego celem było podnoszenie poziomu kulturalnego, moralnego i materialnego Żydów, jak również rozwijanie polskich dążeń patriotycznych wśród ludności żydowskiej. Sam Warszauer uczestniczył w powstaniu krakowskim w 1846 i 1848 roku, był aresztowany i więziony przez władze austriackie za udział w pochodach i demonstracjach. Dr Warszauer cieszył się ogólnym szacunkiem i uznaniem, od 1849 roku wybierany był radnym miasta Krakowa; był również członkiem Krakowskiego Towarzystwa Naukowego (przekształconego następnie w Akademię Umiejętności); współinicjatorem utworzenia w 1866 roku Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, a w 1880 jego prezesem. W swojej pracy naukowej Warszauer zajmował się przede wszystkim zagadnieniami balneologii i chorób zakaźnych, uczestniczył w wielu międzynarodowych kongresach lekarskich, był autorem licznych dzieł z zakresu medycyny. Warszauer był dobroczyńcą biednej ludności żydowskiej, którą otaczał troskliwą opieką lekarską i materialną; nie szczędził też swej pomocy na liczne cele społeczne: dzięki jego inicjatywie, staraniom i pomocy utworzono w 1849 szpital dla Żydów chorych na cholerę, w 1886 założył fundację dobroczynną dla ubogich różnych wyznań, a w 1888 utworzył specjalny zapis na rzecz ubogich ozdrowieńców Szpitala św. Łazarza . Terenem działalności charytatywnej doktora Warszauera była miedzy innymi kazimierska ulica Ubogich, nosząca od 1909 roku jego imię.

Bluetab
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione