Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Ludzie  >  Mojżesz (Mosze) Isserles

Rabin, uczony talmudysta, filozof i pisarz, którego sława sięgnęła poza granice państwa polskiego, urodził się w 1525 r. Przez całe swoje życie związany był z Kazimierzem, który w tej epoce przeżywał rozkwit jako ośrodek kultury żydowskiej.
Jego ojciec, Izrael Isserles, w 1553 r. przebudował jeden ze swoich domów przy ul. Szerokiej i ufundował w nim bożnicę. Na cześć jego syna nazwano ją później Remuh (Re-Muh - skrót od Rabi Mosze). Mojżesz pobierał nauki w wyższej szkole talmudycznej w Lublinie, gdzie otrzymał też rabiniczne świadectwo. Był ulubionym uczniem sławnego talmudysty lubelskiego Szaloma Szachny, którego córkę Goldę poślubił.
Zajmował się wieloma dziedzinami nauki - oprócz rozbioru i komentowania Talmudu, w której to dziedzinie stał się autorytetem na skalę europejską, interesował się również astronomią, geometrią, historią i filozofią. Był wybitnym znawcą Arystotelesa.
W 1542 r. (według innych źródeł 1547) otrzymał rabinat krakowski. Funkcję tą pełnił aż do śmierci. W 1550 r. założył na Kazimierzu wyższą szkołę talmudyczną (jeszibę), której został rektorem. Szkoła ta zyskała szeroką sławę, przybywali do niej uczniowie z wielu krajów Europy Środkowej.
Remuh był najwybitniejszym aszkenazyjskim kodyfikatorem prawa talmudycznego. Ortodoksyjni Żydzi po dziś dzień używają tego kodeksu dla określenia zasad swojego postępowania. Był również członkiem kahalnego sądu rabinicznego, a jego wielki autorytet sprawiał, że przybywano do niego z dalekich okolic z prośbą o rozsądzenie sporów.
Ponadto Isserles jest autorem dzieł: "Nauka o ofierze przebłagalnej" ("Torat Chattat"), "Nauka o ofierze całopalnej" ("Torat ha-Olah"), "Droga Mojżesza" ("Darke Mosze").
Mojżesz Isserles zmarł 1 maja 1572 r. Pochowany został na cmentarzu Remuh. Grób rabbiego Remuh otoczony jest do dzisiejszego dnia kultem przez wiernych. Na jego XVI-wiecznym nagrobku znajduje się napis "Od Mojżesza do Mojżesza nie powstał nikt, kto byłby równy Mojżeszowi". Określenia "Mojżesz" w tekście tym są różnie interpretowane, mogą oznaczać Mojżesza proroka, Mojżesza Mamonidesa (wielkiego średniowiecznego filozofa żydowskiego), Mojżesza Isserlesa, ostatnie z całą pewnością odnosi się do Isserlesa. Istnieje legenda, wg której kto zniszczy grobowiec Isserlesa, w tym samym roku zginie. Przepowiedni tej zlękli się nawet hitlerowcy i dzięki temu grób Rabiego Remuh przetrwał do dziś.
W synagodze Remuh przechowywany jest fotel, na którym zasiadał Isserles. Miejsce to oznaczone jest płonącą ustawicznie lampą.

Tosia
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione