Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Ludzie  >  Abraham Ozjasz Thon

Urodził się w 1870 we Lwowie. Po odbyciu studiów teologicznych i filozoficznych na Uniwersytecie Berlińskim i otrzymaniu tytułu doktora został rabinem w synagodze postępowej Tempel na krakowskim Kazimierzu i tam w 1898-1936 wygłaszał kazania ciesząc się sławą najwybitniejszego kaznodziei tej świątyni. Pomagał Teodorowi Herzlowi przy organizacji Pierwszego Kongresu Syjonistycznego w 1897 roku. Był jednym z twórców ruchu syjonistycznego w Galicji, wieloletnim prezesem Organizacji Syjonistycznej Zachodniej Galicji; a później Małopolski Zachodniej i Śląska, aktywnym członkiem Komitetu Wykonawczego światowej Organizacji Syjonistycznej, czołowym przywódcą umiarkowanej frakcji "Et Liwnot" (czas budować). W 1899 należał do grona współzałożycieli biblioteki żydowskiej pod nazwą "Ezra" przy ul. Krakowskiej. Był inicjatorem powołania w 1918 w Krakowie Żydowskiej Rady Narodowej, grupującej społeczność żydowską o różnych zapatrywaniach politycznych, z tej też Rady wyłoniła się następnie organizacja pod nazwą Żydowska Samoobrona.
W 1918 wyjechał do Paryża, gdzie następnie był członkiem osobnej delegacji żydowskiej na konferencję pokojową w Paryżu. W latach 1919-1935 był posłem na sejm, a także przewodniczącym Koła Posłów Żydowskich. Był też współtwórcą tzw. ugody polsko-żydowskiej zawartej na początku 1925 za rządów premiera Władysława Grabskiego. Poza działalnością kaznodziejską i polityczną poświęcał się też pracy publicystycznej: pisywał artykuły oraz rozprawy w języku polskim, hebrajskim, żydowskim, niemieckim i angielskim w różnych czasopismach, np. w "Nowym Dzienniku", którego był w 1918 współredaktorem, czy miesięczniku "Cofim", wydawanym od jesieni 1925 przez Związek Żydowskiej Młodzieży Akademickiej UJ 'Przedświt-Haszachar". W 1905-1936 mieszkał przy ul. Wojciecha Bogusławskiego w domu pod nr 5 i tam umieszczono tablicę upamiętniającą jego postać. Zmarł 11 listopada 1936 roku i został pochowany na cmentarzu przy ul. Miodowej w Krakowie.

Dreamlover
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione