Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >   Artykuły  >  List

Sz. P. Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3 / 4

List otwarty w sprawie ochrony historycznej zabudowy Kazimierza

Zaniepokojeni nasilaniem się w ostatnim czasie tendencji do podnoszenia istniejącej zabudowy w budynkach, które ze względu na swą wartość historyczną objęte są nadzorem konserwatorskim, apelujemy o zdecydowane ograniczenie narastającej w lawinowym tempie chaotycznej zabudowy Kazimierza. Dzieje się tak za zgodą władz oraz stosownych urzędów, które z racji swoich zadań powinny chronić pozostałości jedynego w Polsce miasta żydowskiego.
Fakt wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO powinien mieć nie tylko znaczenie promujące, ale powinien obligować wszystkich, którzy poprzez urzędowe działania decydują o kształcie obecnego Kazimierza do zdecydowanych działań w zakresie ochrony jego tkanki urbanistycznej oraz szacunku dla istniejącej, historycznej zabudowy. Rewitalizacja powinna przebiegać w sposób, który pozwoli ochronić unikatowy charakter dzielnicy.
Niestety, ostatnie działania inwestorów na Kazimierzu świadczą, że stworzono znakomite warunki do niekontrolowanej działalności inwestycyjnej i bezpowrotnego zniszczenia zabytków.
Drastyczny przykład adaptacji i nadbudowy budynku przy Szerokiej 12 jest zaprzeczeniem harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy w historyczną tkankę.
Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest tu tak chętnie podnoszony przez wszystkich brak planów miejscowych. Istnieją inne instrumenty ochrony zabytkowej substancji, z których jednak właściwe władze nie korzystają, takie jak nadzór konserwatorski. Wskazywana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pana Janczykowskiego konieczność kompromisu oraz nazywanie takich inwestycji "cenną inicjatywą"( Gazeta Wyborcza z dnia 12 i 13 września 2004) otwiera drogę do destrukcyjnej przebudowy Kazimierza.

Działanie inwestora polegające na nadbudowie do poziomu najwyższego w kwartale budynku skutkuje tym, ze sąsiedzi pójdą tą samą drogą i wkrótce ulice zabytkowej dzielnicy nie będą się różniły od peryferyjnego blokowiska. Argumentom ekonomicznym przeczą zadbane budynki w sąsiedztwie. Budynki "Alef", "Klezmer Hois", budynek przy Szerokiej 13, hotel Eden czy niedawno powstałe Muzeum Galicja przy ulicy Dajwór starannie odrestaurowano, zachowując i gabaryty i charakter istniejącej tu dawniej zabudowy, co można łatwo sprawdzić porównując je ze zdjęciami tych miejsc z lat osiemdziesiątych. Te przykłady wskazują, że szacunek dla dziedzictwa historycznego nie pozostaje w sprzeczności z rozwojem gospodarczym dzielnicy,.

Nadmieniamy, że właściwe władze konserwatorskie i miejskie mają ustawy obowiązek dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Domagamy się od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konsekwentnej realizacji jego zadań jako organu nadzoru odpowiedzialnego za program ochrony zabytków, wpisany w zakres czynności jego urzędu.
Domagamy się od Miejskiego Konserwatora Zabytków aktywnego włączania się w proces opieki nad zabytkowym układem urbanistycznym na Kazimierzu.
Domagamy się, aby Urząd Miasta realizował zapisy Strategii Rozwoju Krakowa, w której do nadrzędnych celów strategicznych zaliczono utrwalenie i ukształtowanie tożsamości Krakowa w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz "kształtowanie kompozycji miasta oraz zespołów zabudowy w ramach tradycyjnych dzielnic i historycznych zespołów". Domagamy się realizacji polityki przestrzennej miasta zgodnej z przyjętym w 2003 roku "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa", w której wyznaczono strefę ochrony sylwety miasta obejmującej Kazimierz. Zgodnie z zapisem w Studium ma ona polegać na "zachowaniu lokalnych gabarytów i charakteru architektury istniejącej". Oczekujemy wyjaśnienia opinii publicznej całości procedur urzędowych, które doprowadziły do wydania pozwoleń na budowę kontrowersyjnych obiektów na Kazimierzu, opisywanych przez prasę (ul. Szeroka 12, Kupa 12, Kupa 6). W tym kontekście niepokój budzi także rozpoczęta budowa po drugiej stronie ulicy Szerokiej w miejscu niedawno wyburzonej kamienicy pod numerem 31. Mamy nadzieję, że list ten przyczyni się do otwarcia publicznej debaty nad sposobem inwestowania na Kazimierzu z uwzględnieniem wartości jego historycznej substancji i zmobilizuje władze Miasta oraz Urząd Konserwatora Wojewódzkiego do właściwego nadzoru.


Otrzymują:

- Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jan Janczykowski
- Miejski Konserwator Zabytków - Genowefa Zań – Ograbek
- Główny Architekt Miasta - Andrzej Wyżykowski
- Rada Dzielnicy I
- Gazeta Wyborcza
- Dziennik Polski


Podpisano :

Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.Com

Barbara Chęcińska
Wiceprezes Marcin Wnuk

Towarzystwo Miłośników Królewskiego Miasta Kazimierz

Wiceprezes Małgorzata Walczak
Sekretarz Jacek Balcewicz


Stowarzyszenie festiwal Kultury Żydowskiej

Przewodniczący Stowarzyszenia Janusz Makuch


Henry Halkowski


"Co słychać na Kazimierzu" - czasopismo lokalne

Redaktor Wojciech PasternakBlog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione