Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >  Komentarze

3 / 6 / 2007

O finansach

Ponieważ nie wszyscy śledzą miejski budżet, tym razem trochę o pieniądzach przeznaczonych w budżecie Miasta w 2007 roku na kazimierskie inwestycje.
W ramach zadań, które w miejskim budżecie figurują pod nazwą „Rewitalizacja skwerów miejskich” znalazły się tam dwa kazimierskie miejsca: róg ulicy Miodowej i Starowiślnej oraz skwer przy ul. św. Sebastiana i Brzozowej. Finanse co prawda niewielkie - na 5 skwerów wytypowanych w dzielnicach I do XVIII mamy w 2007 roku przeznaczone 150 000. Ale też dotyczy to tylko opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji formalno-prawnych.
Ulice.
Tutaj miejski budżet przewiduje przebudowę ulicy św. Wawrzyńca. Zakres tegoroczny to projekt oraz rozpoczęcie przebudowy torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą. W budżecie zarezerwowano na ten cel 500 000 złotych.
Ulice remontowane są również z budżetu rady Dzielnicy I (tzw. zadania powierzone). Na lutowej sesji radni dzielnicy wprowadzili zmiany do budżetu. Pieniądze przeznaczone na remont ulicy Stanisława (od ul. Dietla do ul. Paulińskiej) przeznaczono na remont ulicy Wietora. Wydaje się, że ulica Wietora została włączona do budżetu ze względu na planowaną w tym miejscu kładkę przez Wisłę. Co prawda na kładki nie zaplanowano w tegorocznym miejskim budżecie żadnych pieniędzy, ale procedury urzędowe zostały uruchomione. Kładka łącząca ulicę Mostową z Brodzińskiego uzyskała warunki zabudowy. Lokalizacja drugiej – łączącej wylot ulicy Wietora i Ludwinowskiej podlega właśnie korekcie.

Opracowanie: Ewa Rypeść-Nowak, Stowarzyszenie Bulwar Inflancki

Wyloty kładki po obu stronach Wisły zostały przesunięte w głąb bulwaru. Stowarzyszenie Bulwar Inflancki, którego regulaminowym celem jest ochrona i utrzymanie terenów zielonych w tym obszarze wystąpiło do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy kładki. Wydział – odmówił. Sprawa niby błaha, bo nowa lokalizacja nie jest zła, ale sposób argumentacji wart jest zacytowania: „stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenach zielonych, ochrona których to terenów należy do celów regulaminowych Stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę powyższe (...)postanawia się odmówić dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu”. Mówiąc po polsku – przez tereny zielone Bulwaru Inflanckiego Wydział Architektury rozumie wyłącznie trawniki. A ponieważ kładka bierze swój początek w bulwarowej alejce (co naturalne, bo dlaczego wchodzić na nią przez trawnik) Urząd uznał, że społeczników, którzy już raz mu nabruździli, należy się jak najszybciej pozbyć. Nawet kosztem śmieszności. Dziwne jest również stanowisko Komisji Architektury Rady Dzielnicy I, która na majowym posiedzeniu odmówiła zaopiniowania zmienionej lokalizacji mimo obecności i gotowości do wyjaśnień przedstawiciela Krakowskiego Zarządu Komunalnego, zajmującego się przedsięwzięciami na Bulwarze Inflanckim. A przedsięwzięcia te to również planowany na bulwarze ogródek jordanowski, porządkowanie oświetlenia i małej architektury.Od czasu ostatniej awantury o zabudowę Bulwaru Inflanckiego - szczegóły tutaj było trochę ciszej. Okazuje się jednak, że miejski teren zabudowany szpetnymi barakami przeszedł w tym czasie w ręce prywatne. Będą tam bloki czy nie?
Wracając do budżetu.
Największym kazimierskim przedsięwzięciem kubaturowym będzie budowa Narodowego Panteonu na Skałce. Budżet Miasta wykłada na to przedsięwzięcie w tym roku milion złotych. Za pieniądze te przewidziano opracowanie studium wykonalności, wykonanie badań archeologicznych, inwentaryzację terenu i ekspertyzy techniczne oraz konserwatorskie. Szczegóły przedsięwzięcia tutaj
Największe finanse Miasto przeznaczyło w tym roku na budowę centrum kulturowego, czyli tzw. Kwartał św. Wawrzyńca. Zabezpieczone 4 200 000 złotych pozwolą kontynuować rewaloryzację hali D i E oraz rozpocząć wreszcie remont hali F.


Remont hali D (z lewej) i budynku E (z prawej), wrzesień, 2006 r.

zs
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione