Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >  Komentarze

25 / 3 / 2006

Rewitalizacja wraca :-)

24 marca w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. „Rewitalizacja w Krakowie”. Inicjatorem spotkania była Rada Miasta Krakowa, a prowadził ją główny orędownik Miejskiego Programu Rewitalizacji – radny Bogusław Kośmider. Należy powiedzieć parę słów o genezie Miejskiego Programu Rewitalizacji, bo sprawa jest ważna i dla Kazimierza może mieć niebagatelne znaczenie.
Jakiś czas temu radny,zniecierpliwiony bezczynnością Urzędu w zakresie rewitalizacji w naszym mieście oraz ślimaczącym się uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania, rozpoczął lobbing na rzecz Miejskiego Programu Rewitalizacji. Założeniem było stworzenie programu miejskiego, którego zadaniem byłaby odnowa naszego miasta. Odnowa w sensie socjologicznym, estetycznym i gospodarczym, określenie działań niezbędnych dla rozwoju rewitalizowanych terenów, propozycje rozwiązywania problemów społecznych, aktywizacji grup zmarginalizowanych itp.
Lobbing przyniósł efekt w postaci zapisu w budżecie miasta na rok 2006 kwoty około 500 000 złotych z przeznaczeniem na Miejski Program Rewitalizacji. Został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na założenia do Miejskiego Programu Rewitalizacji ( w skrócie MPR).
Na podstawie zwycięskiego projektu Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK przygotował „urzędową” wersję założeń do MPR, która to wersja była właśnie prezentowana podczas konferencji „Rewitalizacja w Krakowie”. W ramach konferencji prezentowano również wdrażane właśnie projekty rewitalizacji we Wrocławiu i Poznaniu. Dla Kazimierza program jest o tyle ważny, że w hierarchii kolejności obejmowania działaniami rewitalizacyjnymi poszczególnych obszarów Krakowa znalazł się na pierwszym miejscu (wraz z siedmioma innymi obszarami).
Jeśli jako organizacja pozarządowa mielibyśmy się odnieść do zaprezentowanego materiału, to można stwierdzić, że nie wniósł nic nowego w naszą wiedzę o rewitalizacji w Krakowie, ani w wiedzę o rewitalizacji w ogólności. To prawda, że jest to materiał wyjściowy do dalszych działań. Materiał, który zgodnie z założeniami podlegać ma konsultacjom społecznym. Jak jednak owe konsultacje będą wyglądać, tego chyba nie wie nawet przygotowujący program Wydział Strategii i Rozwoju Miasta. Pamiętając konsultacje społeczne i realizację programu rewitalizacji Kazimierza latem 2003 (zakończoną kompletnym fiaskiem) nie możemy urzędowych działań traktować optymistycznie. Oficjalnie obecny program rozpoczął się jesienią uchwałą Rady Miasta Krakowa. Wiadomo, że bez udziału (oraz akceptacji i aktywności) społeczności lokalnych, programu nie uda się zrealizować. Tymczasem magistracki serwis na temat MPR informuje więcej niż skąpo - dostępny na stronie miasta
Od tego czasu zdołano przeprowadzić i rozstrzygnąć konkurs – ogłoszenie
Ale o wynikach konkursu w serwisie ani słowa. Niejasne jest również jak autorzy pracy wywiązali się z warunku konkursowego nakazującego wskazać tereny zdegradowane w mieście, stosując takie kryteria jak: poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wykształcenia itd.( dostępne w punkcie 6.2. wymogów konkursowych pod wskazanym wyżej linkiem). Jednocześnie bowiem w prezentowanym na konferencji opracowaniu Wydziału Strategii pada stwierdzenie, iż ”na tym etapie opracowania nie jest możliwe precyzyjne określenie występowania kryteriów”. Aby ocenić pracę włożoną w przygotowanie programu przez Urząd Miasta należałoby oba opracowania porównać. A już opracowanie konkursowe powinno obowiązkowo być zamieszczone w serwisie miejskim na temat rewitalizacji. Jeśli oczywiście udział społeczności lokalnych w programie zamierza się traktować poważnie.
Zaprezentowany model finansowania programu (ZPORR, Fundusz Ochrony Środowiska, środki miejskie) jest wiedzą powszechną, dostępną na stosownych stronach internetowych. Przedstawiony program niebezpiecznie ciąży w kierunku działań związanych głównie z remontami obiektów. A takie działania nie powodują odnowy miasta, a jedynie doraźne efekty (na co zresztą w dyskusji zwrócono uwagę). Mało przekonujące jest też stwierdzenie przedstawiciela Urzędu Miasta, że termin działań jest bardzo krótki. Nie jest, biorąc pod uwagę, że gros zadań realizowanych jest w ramach urzędniczych obowiązków. Miejmy nadzieje, że radnym uda się wyegzekwować założone terminy, jak udało się doprowadzić do powstania MPR. Termin przeprowadzenia społecznych konsultacji wyznaczono na 31 lipca 2006. Jesienią jednak mamy wybory samorządowe. A nowa ekipa może nie być zainteresowana realizacją MPR.
Swoje wrażenia z konferencji zanotowała również ekipa www.podgorze.pl

zespół
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione