Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >  Komentarze

18 / 3 / 2009

PLAC NOWY - KONKURS WYSTARTOWAŁ

Właśnie ogłoszony został konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Placu Nowego. Pełna nazwa brzmi „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie”. Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiada Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Treść ogłoszenia o konkursie TUTAJ

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie ZIKiT (ul. Centralna 53) do dnia 6 kwietnia 2009 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać u Głównego Architekta Miasta Krakowa przy ulicy Wielopole 17a ( lub na dzienniku podawczym pod w/w adresem). Termin składania prac konkursowych przewiduje się na 22 czerwca 2009 r.


Autorzy konkursu nie będą mieli łatwego zadania. Plac Nowy jest przestrzenią kontrowersyjną. Co jakiś czas pojawiały się próby jego uporządkowania. Były nawet projekty . Cyklicznie odbywały się spotkania z mieszkańcami, które też do niczego nie doprowadziły. W końcu starania przyjęły bardziej sformalizowana formę i Miasto za pomocą ZIKiT ogłosiło konkurs. Kierunek wydaje się w porządku, jednak biorąc pod uwagę kontrowersyjność przestrzeni obszar powinien chyba zostać objęty konsultacjami społecznymi. Tym bardziej, że gdyby nie obywatelska inicjatywa Stowarzyszenia Przyjazny Kazimierz, administrująca Placem Nowym spółka prawdopodobnie bez przeszkód doprowadziłaby do rozbudowy oraz nadbudowy „Okrąglaka” i bezpowrotnego zniszczenia tego miejsca. Pisał na ten temat zresztą kazimierski radny Jacek Balcewicz.
Z pewnością nie da opracowywać zagospodarowania placu nie wziąwszy pod uwagę jego handlowego charakteru. Sąd konkursowy ma oceniać:
• walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzące specyficzny charakter miejsca - 60%
• rozwiązania funkcjonalne i techniczne - 30%
• walory ekonomiczne projektu i koszty jego realizacji - 10%
W założeniach do konkursu zapisano, że:
„4.2. Należy utrzymać charakter otwartego placu miejskiego o zasadniczej funkcji targowiska gminnego i uzupełniającej funkcji kulturalnej i gastronomicznej.
4.3. Zaproponowane rozwiązania powinny pozwolić na szersze otwarcie osi widokowych na budynek „Okrąglaka” od strony ul. Meiselsa oraz skrzyżowania ul. Estery i ul. Warszauera.”


Ten ostatni zapis jest nie do końca zrozumiały, ale nie wybrzydzajmy. Ważne jest, że rozwiązania projektowe obejmą także stoiska handlowe (pamiętamy jeszcze dyskusję nad opuszczanymi i zamykanymi blatami) oraz budynek administracyjny zarządcy targowiska wraz z ogólnodostępną toaletą (to ten któremu groziła nadbudowa) przy czym „dopuszcza się adaptację istniejącego obiektu lub budowę nowego o kubaturze nie przekraczającej obecnej”. Projektem objęte mają być również elementy małej architektury oraz oświetlenia i - i to jest najciekawsze „ układ komunikacyjny i miejsc postojowych w nawiązaniu do istniejących ulic”. Autorom opracowania daje się możliwość zasugerowania sposobu aranżacji działki w narożniku placu i ulicy Estery stanowiącej własność Gminy Kraków (to ta wystawiona przez Gminę na sprzedaż, dla której toczy się obecnie procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy).

Fotografie Placu Nowego autorstwa Karoliny Pacholewicz.

emin
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione