Kazimierz.com
Dziś jest
Podyskutuj na
Facebooku

Kazimierz.com  >  Komentarze

26 / 2 / 2006

Ratujmy Wesołą Polanę

Publikujemy apel Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa w sprawie ochrony przed zabudową mieszkaniową Wesołej Polany. Ponieważ, jak pokazują internetowe dyskusje, nie jest znany fakt postawowy a najistotniejszy dla sprawy wykupu, wyjaśniam:
Inwestor zakupił te tereny z rąk prywatnych, nie były to tereny miejskie (często pojawiają się - nieprawdziwe - głosy iż "Miasto wzięło pieniądze"). Chcąc utrzymać tutaj teren rekreacyjny dla mieszkańców należy je z rąk właścicieli wykupić, jak przed laty zrobił to Juliusz Leo. Numer konta na które można dokonywać wpłat www.okrk.free.ngo.pl

RATUJMY WESOŁĄ POLANĘ

Wesoła Polana w Lesie Wolskim – miejsce wypoczynku wielu pokoleń krakowian - zagrożona jest zabudową. Dziś jedynym sposobem ochrony tego terenu jest jego wykupienie.
Las Wolski i jego otoczenie leży w odległości pięciu kilometrów od Rynku Głównego i jest miejscem wyjątkowym, nie tylko w skali przyrodniczej i krajobrazowej Polski, ale także Europy. Będąc reliktem pradawnych puszcz, jest też miejscem wypoczynku, relaksu, turystyki letniej i zimowej mieszkańców całego Krakowa i turystów odwiedzających nasze miasto.
Wesoła Polana to ostatnia niezabudowana przestrzeń stanowiąca „bramę” do Lasu od strony północnej. Jej skrajem prowadzi Aleja Panieńskich Skał do rezerwatu o tej samej nazwie. We wschodniej części Polany znajduje się zaczątek skansenu. Na stokach polany znajdował się przed laty wyciąg narciarski, tu kolejne pokolenia krakowian uczyły się jazdy na nartach. Na pn. skraju, przy Alei Kasztanowej, do niedawna czynna była restauracja – nazwa Polany pochodzi od zabaw organizowanych przy restauracji już w latach dwudziestych XX wieku.
Gdy w 1917 roku prezydent Juliusz Leo doprowadził do wykupienia Lasu Wolskiego dla mieszkańców Krakowa jako Miejski Park, tereny wokół pozostały w rękach prywatnych. Po przyłączeniu Woli Justowskiej do Krakowa tereny przylegające do Lasu, tworzące z nim jeden zespół krajobrazowy, chronione były kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie, w wyniku niedawno znowelizowanych ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków, a także ochronie przyrody i środowiska, nic już nie chroni walorów otwartego krajobrazu. Cały teren Zrębu Sowińca znajduje się w granicach Jurajskich Parków Krajobrazowych, lecz ich Zarząd jest bezradny wobec nacisku inwestorów.
Sprawą Wesołej Polany Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa zajmuje się już od dwóch lat i teraz w wyniku podjętych działań doprowadziliśmy do porozumienia pomiędzy właścicielem - firmą Inwest-Akord, Prezydentem Krakowa i naszym komitetem, w celu zakupu Wesołej Polany.
Podstawową ideą naszych działań jest to, aby po dokonanym wykupie, teren ten przekazać gminie, czyli Fundacji Park Miejski i Ogród Zoologiczny tak by nie mógł być sprzedawany, ani zabudowywany z wyjątkiem ogólnodostępnych funkcji rekreacyjnych.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zadeklarował połowę kwoty zakupu, jednak drugą połowę tj. 1 milion sto tysięcy zł OKRK musi zebrać w zbiórce publicznej.
Nasz komitet, nawiązując do historii wykupu Lasu Wolskiego gdzie fundatorem była Kasa Oszczędności Miasta Krakowa, zwrócił się do krakowskich firm o pomoc w wykupieniu Polany.
Właściciel terenu firma Inwest-Akord S.A. postawiła warunek, by w akcji uczestniczyli też mieszkańcy Krakowa, dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie tej idei.
Liczymy, że będzie to początek pozyskiwania otwartych terenów zielonych dla przyszłych pokoleń krakowian.
Konto prowadzi Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, na hasło „Wesoła Polana”, nie pobierając żadnych opłat za wpłaty gotówkowe.
Prosimy o podanie adresu zwrotnego (nr konta) - w wypadku gdybyśmy nie zebrali wystarczających środków, będziemy zwracać przekazane pieniądze. W sytuacji gdybyśmy uzbierali więcej pieniędzy, będą one przeznaczone na zakup dalszych fragmentów Wesołej Polany i jej zagospodarowanie.
Bieżąca informacja o efektach zbiórki będzie prowadzona na stronach naszego komitetu: www.okrk.free.ngo.pl i w krakowskich mediach.

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

013y
Blog

Posłuchaj mp3

Karol


Serwisy specjalne

 

 

 

 

 

 

Jerzy Panek

Nasze miasto, tamte czasy

Kazimierska architektura w malarstwie

Kazimierz Machowina

Artykuły (archiwum)

Bulwary pod zabudowę

Plac Nowy - jaki będzie?

Plac Wolnica - konkurs

Mój Kazimierz

Słowniczek pojęć spotykanych często na Kazimierzu

Krwawa linia

Linki

Dzielnicowi patrioci

Centrum Badań Holokaustu

Galeria Otwarta Pracownia (www.otwartapracownia.com)

Galeria Szalom (www.galeriaszalom.com)

krakoff.info (www.krakoff.info)

e-krakow (www.e-krakow.com)

Krakowskie knajpy (www.knajpy.krakow.pl)

Galeria Raven (www.raven.krakow.pl)


:: cofnij :: do góry ::
(c) 2002-2004 by Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com
Stronę zaprogramowali
mtq & mikolaj
Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z witryny bez zgody autorów zabronione